Passend onderwijs

Onderstaande animatie legt in 3 minuten uit wat passend onderwijs inhoudt.

Aan bod komen onder andere de zorgplicht voor scholen, de samenwerkingsverbanden met reguliere en speciale scholen en de verdeling van het geld voor extra ondersteuning.
(bron: www.passendonderwijs.nl/nieuws)