Auteur: slingeberkel

Let’s Meat 5 april 2024

Lees meer

Ouderklankbordgroep

Dinsdagavond 12 maart jl. kwamen zo’n 15 ouders tezamen om deel te nemen aan de eerste ouderklankbordgroep van het Pharosnl en samenwerkingsverband Slinge-Berkel. Ouders die in ieder geval een ding met elkaar gemeen hebben: allen een connectie met (hoog)begaafdheid. Bij de kennismaking was het mooi te merken dat de ouders vanuit alle scholen in het […]

Lees meer

De week van de hoogbegaafdheid

Het gesprek aangaan over hoogbegaafdheid. Hiervoor is  sinds deze week de kaartenset Hoe ben je hoogbegaafd?  op de markt. Deze set is ontwikkeld naar aanleiding van een make-a-thonsessie, die Stichting Hoogbegaafd! in januari 2023 georganiseerd heeft. Met deze kaartenset kan men in de omgeving het gesprek aangaan over hoogbegaafdheid, over het snelle brein, om meer inzicht en […]

Lees meer

Oprichten ouderklankbordgroep

Oprichten ouderklankbordgroep SWV Slinge-Berkel rondom het thema (hoog)begaafdheid Het onderwijs aan de leerling speelt zich af op school. Betrokkenheid van ouders bij de school en het onderwijsleerproces is; binnen dit samenwerkingsverband is dit vormgegeven in de ondersteuningsplanraad (OPR). Oudervereniging Pharosnl.nl Rondom het thema (hoog)begaafdheid is er goed contact met verschillende organisaties als ook met oudervereniging […]

Lees meer

Workshop Positieve Psychologie

Workshop Positieve Psychologie bij De Academie De positieve psychologie richt zich op het versterken van de positieve kwaliteiten. Daarin verschilt deze stroming zich met de reguliere psychologie, die zich meer richt op het herstellen van tekortkomingen. Leerlingen vinden het vaak moeilijk kwaliteiten van zichzelf te benoemen. Kennis vanuit de positieve psychologie kan de mentor/docent helpen […]

Lees meer

Een NT2-leerling in de les

Slinge-Berkel academie: de workshop ‘Een NT2-leerling in de les’ Maandag 22 januari 2024 Daar staan ze voor de klas: drie Syrische jongens van rond de 18. Vertellend in hun moedertaal wie ze zijn, waar ze vandaan komen en hoe lang ze in Nederland zijn. De deelnemers aan de workshop geven vervolgens aan hoeveel inspanning het […]

Lees meer

Alles gaat op de schop!

Heb jij je al aangemeld?

Lees meer

Informatiebijeenkomst LWOO/PrO

Op woensdag 8 november a.s is er bij MaxX in Neede een informatiebijeenkomst over de testdagen LWOO/PrO. Bij deze bijeenkomst zijn aanwezig de trajectbegeleider LWOO/PrO, het testbureau A-Vision en de contactpersonen van de betreffende scholen. De inloop is om 16.45 uur; de presentatie start om 17.00 uur. U bent van harte welkom!

Lees meer

Aanmelden voor de LWOO/PrO onderzoeken in november

Via deze link kun je leerlingen aanmelden voor de LWOO/PrO onderzoeken die SWV Slinge-Berkel organiseert in november 2023. Bij deze aanmelding gelijk het Toestemmingsformulier, een goed ingevuld OKR, een recent LOVS (groep 3 t/m 7) en andere relevantie informatie meesturen. In het OKR staan: * minimaal de belemmerende en beschermende factoren en de ondersteunings- en onderwijsbehoefte * […]

Lees meer

Seksualiteit en grensoverschrijdend gedrag

Tijdens deze laatste bijdrage voor De Academie van dit schooljaar ging het over hoe vaak grensoverschrijdend gedrag voorkomt, hoe je een situatie objectief beoordeelt en hoe je het gesprek aangaat (empathie – sympathie). Hierbij werd aan de hand van een heel duidelijk filmpje weergegeven wat grenzen zijn en wat toestemming betekent: https://www.youtube.com/watch?v=7K0RsGR7f9o . Daarnaast aandacht voor […]

Lees meer